Onze richtlijnen

  • Het ras Blonde d’Aquitaine is uitgangspunt.
  • Afkalveren gebeurt op natuurlijke wijze, tenzij het welzijn van de moeder in het geding komt.
  • Huisvesting is diervriendelijk en mag uitsluitend op stro of vergelijkbaar.
  • Dieren lopen het grootste gedeelte buiten in overwegend natuurterreinen en extensief beheerde weiden.
  • Minimaal 90% van de voeding wordt in eigen regio verbouwd.
  • De hoogwaardige stalmest wordt weer aangewend voor bemesting van de extensieve landerijen
  • Het hele traject van geboorte tot biefstuk gebeurt onder eigen supervisie; voorop staat het dierwelzijn, milieuaspect, deskundigheid binnen alle schakels en respect voor het dier en product.
  • Transport van zowel dieren als eindproduct gebeurd naar de hoogst haalbare eisen.
  • De dieren worden uitsluitend deskundig en zorgvuldig geslacht onder eigen supervisie in het kleinschalige regionale slachthuis. Vervolgens wordt het uitsnijden, portioneren en verwerken ook in eigen beheer verzorgd.